babybubble

babybubble

GER MÖMDRAR MED KUNSKAP

Råd om fertilitet, graviditet och föräldraskap från mammor runt om i världen, granskade av proffs.

Babybubble-appen har laddats ner över 200 000 gånger och växer snabbt.

Vi är här för att förbättra ditt välbefinnande när du går igenom förvandlingen av att bli mamma. Vi gör det genom att dela med oss ​​av transparenta, korta, opartiska råd om fertilitet, graviditet, spädbarn och moderskap.

FÖR MÖMDRAR OCH FRAMTIDA MÖMDRAR

Oavsett om du är nybliven mamma eller planerar att bli det, ger vår app transparenta fertilitets-, graviditets- och föräldraråd från mammor runt om i världen. Detta för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut för dig och ditt barn.

FÖR MÖMDRAR OCH FRAMTIDA MÖMDRAR

Oavsett om du är nybliven mamma eller planerar att bli det, ger vår app transparenta fertilitets-, graviditets- och föräldraråd från mammor runt om i världen. Detta för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut för dig och ditt barn.

VÅRA PARTNERS